fbpx

Jak řešit dropshipping a formu podnikání?

Když už máte vybraný produkt a chcete nastavit Váš e-shop a rozjet podnikání, budete zvažovat, jak tuto činnost řešit po legislativní stránce. 

Dropshipping a založení živnosti

Založení živnostenského oprávnění  je nejjednodušší formu podnikání. U dropshippingového podnikání Vám stačí živnostenské oprávnění pro fyzickou osobu na obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“. Jde o volnou živnost, nemusíte tedy proto dokládat žádná osvědčení a odbornost. 

Co je potřeba k založení živnosti?

  • Poplatek živnostenskému úřadu 1 000 Kč,
  • Vyplnit Jednotný registrační formulář (umožní vám ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu osob, registrovat se na zdravotní i na sociální pojištění; zároveň také, pokud je to pro vás vhodné/výhodné/potřebné, umožňuje provést registraci na plátce DPH, silniční daň, pokud používáte automobil pro podnikání, a nemocenské pojištění).

Pokus nejste zaměstnaní nebo nestudujete, musíte počítat s tím, že jako živnostník budete platit sociální a zdravotní pojištění.

Nicméně běžná živnost je u většiny podnikání (zvláště v jeho počátku) dobrá varianta. Není nákladné ji získat, jde to velmi rychle a můžete začít prakticky okamžitě.

Společnost s ručením omezeným

Můžeme říct, že je založení s.r.o. pravděpodobně nejpraktičtější formu podnikání na internetu. 

Založení nové společnosti

 Založení  s.r.o. není zas tak náročný úkon, je potřeba zajistit živnostenská oprávnění na všechny aktivity nové společnosti, výpisy z rejstříku trestů všech jednatelů, dále pak navštívit notářskou kancelář pro vypracování společenské smlouvy. Nakonec vše odeslat na obchodní soud (udělá většinou notář), kde po zaplacení základního kapitálu (v současné době to lze od 1 Kč) na bankovní účet banky, dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Založení vlastního s. r. o. vyjde na 6 až 10 tisíc korun (pokud to děláte vlastními silami) nebo můžete využít služeb společností či advokátů, kteří se tomuto věnují (pak to může vyjít na 10 až 20 tisíc.)

Kdy se stát plátcem DPH?

Plátcem DPH  se stáváte když

  • Plátcem DPH se povinně stane osoba, jejíž obrat překročí částku 1.000.000 Kč, a to za 12 či méně kalendářních měsíců, které po sobě následují.
  •  V řadě případů nemusíte být přímo tzv. osobou povinnou k dani, ale „identifikovanou osobou“. Tento status je povinný zejména v případě, že zakoupíte zboží z jiného členského státu EU v hodnotě převyšující 326.000 Kč. 
  • Přijetí služby od osoby, která nemá sídlo v České republice (např. reklama AdWords, Facebooková reklama) 
  •  Poskytnutí služby s místem plnění v některém jiném členském státě Evropské unie (např. reklama Google AdSense).

Jak být v dropsippingu nejjefektivnější?

Co dělat pro to, abyste se stali efektivními podnikateli v dropsipingu?

– Vybrat vhodný produkt pro dropsipping
– Vybrat vhodnou platformu, na které dropsipping provozovat

– Nastavit dobře marketing